De gemeenteraad van de stad Antwerpen heeft beslist om, vanaf 1 januari 2023 de retributie op grondconcessies te verhogen van € 500 naar € 750 per persoon voor 25 jaar.
Naast de 25-jarige zal je ook kunnen kiezen voor een 50-jarige grafconcessie.
Concessies vernieuwen zal vanaf 1 januari 2023 kunnen voor minimaal 10 jaar. Tot nu toe was dat minstens 5 jaar.