Vanaf 1 januari 2023 werd het bedrag  van de bijdrage van de gelovigen bij kerkelijke huwelijken en uitvaarten in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt opgetrokken van 275 naar 300 euro.

Deze stijging met 25 euro in vergelijking met het huidige bedrag, dat van kracht is sinds januari 2019, wordt toegeschreven aan de inflatie en de energiecrisis.

Bron: Kerknet.be