Omdat bij het overlijden van de titularis van een bankrekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bank (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd.

Om de blokkering op te heffen, heb je een attest of akte van erfopvolging nodig. Dat document kan worden opgemaakt door een notaris of door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid.

Sinds 18 juli 2022 kan die aanvraag volledig online gebeuren in MyMinfin.  Hoe dat precies in zijn werk gaat, kan je lezen op de webpagina van de FOD Financiën ‘DEBLOKKEREN VAN BANKREKENINGEN (ATTEST VAN ERFOPVOLGING).