Livestream met video-opname

Vanaf 7 maart 2023 kan je in de crematoria van Aalst, Lochristi en Sint-Niklaas een video-opname bekomen van een afscheidsplechtigheid die wordt gelivestreamd. De opname wordt afgeleverd op een USB-stick, ...  Lees meer

Attest of akte van erfopvolging

Omdat bij het overlijden van de titularis van een bankrekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bank (de zogenaamde "derde houder" ...  Lees meer

Tarieven crematoria vanaf 01/01/2023

Behoudens enkele uitzonderingen werken wij exclusief samen met de crematoria van IGS Westlede in Aalst, Lochristi en Sint-Niklaas. Vanaf 1 januari 2023 gelden in deze crematoria de volgende tarieven.1. ...  Lees meer

Nieuw bedrag kerkelijke uitvaart vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 werd het bedrag van de bijdrage van de gelovigen bij kerkelijke huwelijken en uitvaarten in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt opgetrokken ...  Lees meer