Keurmerk/controle op goedkope uitvaarten

 

 Omdat de crisis toeslaat bij iedereen, voeren vele begrafenisondernemers goedkope uitvaarten uit.  Naast het OCMW, wat uitvaarten zijn die betaald worden door de overheid, de gemeenschap, zijn er begrafenisondernemers die op een eigen manier aan goedkope uitvaarten doen.  Zo zijn er al verschillende uitvaartondernemers die startten onder verschillende namen, om zo de consument aan goedkopere formules een uitvaart aan te bieden.  Echter zijn de kleine letters belangrijk.  Hoeveel personeel is er nodig op de begraafplaats?  Helpen de grafmakers de kist te laten zakken of moet men met vier dragers naar de begraafplaats?  Is dat een meerkost?  Veelal wel. Wat is er inbegrepen en wat niet?


Extra diensten of producten zijn extra kosten

Het zijn belangrijke vragen.  De consument kan niet denken dat een zeer goedkope uitvaart hetzelfde zal zijn als wanneer men een “gewone” uitvaart bestelt.  Er is vaak geen ceremoniële lijkwagen maar een functionele lijkwagen.  Wat eigenlijk wil zeggen dat er geen grote lange lijkwagen de begraafplaats oprijdt, maar eerder een monovolume of bestelwagen.  Al dan niet een plechtigheid, zijn meerkosten.  Drukwerk, bloemen, een meerkost.  Toch zijn er mensen die zulke uitvaart echt willen, zo snel mogelijk cremeren en zo snel mogelijk de asbestemming laten uitvoeren.  Waarmee in principe niets verkeerd is, maar waar gaat dit naar evolueren?


Is er controle nodig bij goedkope uitvaarten?

Om alles in goede banen te laten verlopen, bij het absolute minieme, zijn er stemmen die vragen om controle.  Is een controle op een goedkope uitvaart nodig?  Zijn we dan weer bij de vraag tot de lancering van een keurmerk?  Wie zal het keurmerk dragen en wie controleert?  Het zijn moeilijke vragen voor een uitvaartsector die onderling verdeeld is.  Er zijn keurmerken maar die worden niet door iedereen ondersteund, men trekt niet allemaal aan hetzelfde zeil.  Wordt zulk keurmerk dan een taak van de overheid?  Het aantal OCMW uitvaarten groeit, zeker in de grootsteden.  Wellicht groeien de formules van goedkopere uitvaarten mee.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Kan men een keurmerk mee lanceren voor een “normale” uitvaart?  Daar is de vraag ook, wie zal het controleren?  Wanneer krijg je het keurmerk en wat zijn de voorwaarden waaraan je als begrafenisondernemer moet voldoen?  Vormt de huidige wetgeving voldoende controle uit op het beroep als begrafenisondernemer?  Een mooi voorbeeld hiervan is, dat politiediensten soms niet weten waaraan een lijkwagen moet voldoen en welke documenten de chauffeur van de lijkwagen dient bij te hebben om een lichaam te mogen vervoeren binnen Vlaanderen, België ect.  Soms vraagt men het zelf aan de begrafenisondernemer welke documenten er eigenlijk aanwezig dienen te zijn bij lijkvervoer.

Zal infrastructuur, rollend materieel of service belangrijk zijn voor een keurmerk?  Misschien een combinatie.  Echter heeft niet elke begrafenisondernemer een eigen rouwcentrum of veel rollend materieel.

 

Bron: http://www.uitvaartvlaanderen.be/sector/blog/keurmerkcontrole-op-goedkope-uitvaarten/

 

www.budgetbegrafenissen.be , Rouwcentrum Vandekerckhove bvba is hevige voorstander voor deze controle. Op sommige websites is inderdaad in heel kleine letters te lezen wat niet in de dienstverlening inbegrepen is. Een groot voordeel wanneer bij ons een budgetuitvaart geregeld wordt, is dat dit wel degelijk met een ceremoniële lijkwagen gebeurt, wij zijn van mening dat een functionele lijkwagen de charme en professionaliteit mist bij een uitvaart.

Het klopt echter wel dat een deel van de prijs enkel kan gedrukt worden doordat men bezuinigt op personeel. Anderzijds is er veel vraag van familieleden om zelf de kist van de overledene te dragen en naar zijn laatste bestemming te brengen.

Jammer genoeg wordt in het artikel niet dieper ingegaan op de kwaliteit van een OCMW begrafenis, noch wordt de vergelijking gemaakt tussen de goedkopere uitvaarten en een OCMW begrafenis. Dit is nochtans een punt dat, volgens ons, meer aandacht verdient. Veel mensen weten echter niet wat een OCMW begrafenis inhoudt. Het 'pakket' dat een OCMW begrafenis inhoudt, verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Zo zijn de rouwbrieven dikwijls beperkt tot 20-100 en indien de familie er meer wenst, wordt de gehele begrafeniskost op hen verhaald omdat er geen flexibiliteit in het 'pakket' is. Het ontbreekt zich dikwijls aan keuzemogelijkheden voor de familie. Daarbij komt nog dat verscheidene OCMW's een afspraak hebben met één enkele begrafenisondernemer die, zoals ook het artikel stelt, ook niet onderworpen is aan enige vorm van controle. 

Kortom: Het laten uitschijnen dat een OCMW begrafenis in enig opzicht hoger dient aangeschreven te worden dan een goedkoop alternatief is volgens ons onterecht. Net zoals in elke sector zijn er betere en mindere dienstverleners en net doordat deze formules zich nog in een vroeg stadium bevinden, is het aangewezen om zoveel mogelijk te bevragen bij de aanbieder.