GENT -

Om alle mensen in armoede een waardige uitvaart te bezorgen, heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een leidraad voor gemeenten en OCMW’s ontwikkeld. Die zegt dat er best voor een bloemetje gezorgd wordt, voor bidprentjes, en voor een naamplaatje op het graf. ‘Wij bekijken hoe we de begrafenissen kunnen verbeteren’, zegt schepen Sofie Bracke.

Elk jaar worden er in Vlaanderen zo’n 900 armenbegrafenissen georganiseerd. In Gent waren dat er vorig jaar 58. In de eerste helft van dit jaar stond de teller al op 35.

Een armenbegrafenis wordt georganiseerd door de stad of het OCMW als de persoon die sterft, of zijn familie, de begrafenis niet kan betalen. Die begrafenis of crematie verloopt in vrijwel elke stad of gemeente anders. De ene gemeente voorziet in een bidprentje, de andere niet. In de ene stad wordt de kist met een lijkwagen naar het kerkhof gebracht, in de andere niet...

Daarom heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een leidraad ontwikkeld voor gemeenten en OCMW’s. ‘Ons uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op een menswaardige uitvaart’, zegt stafmedewerker Nathalie Debast. ‘Er mag geen zichtbaar onderscheid zijn tussen een armenbegrafenis en een sobere uitvaart van een andere, niet-behoeftige persoon.’

Vijftig bidprentjes

Dat is ook de vraag van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen uit Gent en Oostende. ‘Mensen willen vooral op een verzorgde en waardige manier afscheid nemen van hun dierbaren. Het gaat dan vooral over het gevoelsmatig aspect en hoe dit overkomt bij de familie en aanwezigen bij de uitvaart. Dit zit in heel kleine dingen: een bloemetje, een mooi woord, een foto, tijd om rustig afscheid te nemen.’

In de leidraad staat onder meer het voorstel tot het versturen van vijftig rouwbrieven en het drukken van vijftig bidprentjes. Zodra de persoon begraven of gecremeerd is, moet er een naamplaatje komen op het graf of op de strooiweide. Ook vraagt het VVSG om een armenvereniging te verwittigen als de overledene geen nabestaanden heeft, zodat er toch iemand aanwezig kan zijn op de begrafenis.

Het VVSG kan de gemeentes niet verplichten om de richtlijn te volgen. ‘Wij willen het debat in de gemeentes aanzwengelen’, zegt Rudy Coddens (SP.A), voorzitter van de afdeling OCMW’s van het VVSG. ‘Wij hopen dat de steden en gemeentes onze nota als leidraad gebruiken bij het opmaken van een nieuw bestek, of bij een volgend overlijden van een behoeftig persoon.’

In Gent verzorgt het OCMW de begrafenissen van behoeftige personen die in een OCMW-rusthuis wonen, de stad verzorgt de rest. ‘Wij zitten binnenkort samen met het OCMW en met mensen uit de beweging van Mensen met Laag Inkomen om te bekijken wat we - op basis van de nota - nog kunnen doen in Gent’, zegt schepen van Burgerlijke Stand Sofie Bracke (Open VLD). ‘We kunnen beginnen met betere afspraken te maken die geen geld kosten. Ik denk dan aan het beter verwittigen van nabestaanden, of met de begrafenisondernemer bekijken of er eventueel keuzemogelijkheid is tussen kisten.’

 

Bron: De Gentenaar