Onze eerste budgetbegrafenis is ondertussen afgelopen. Deze vond plaats op het kerkhof In Gent (zuiderbegraafplaats). Enkele weken later ontvingen we volgende feedback.

"Beste,

Allereerst wil ik u bedanken voor het keurig uitvoeren van de begrafenis. Ik en mijn familie stonden hier eerst sceptisch tegenover omdat het een goedkope begrafenis en formule was. Achteraf gezien was deze ongerustheid nergens voor nodig.

Een extra woord van dank wil ik richten aan de ceremoniemeester die ons begeleid heeft. Hij heeft dit met grote bescheidenheid en sereniteit gedaan waardoor wij in alle stilte  konden afscheid nemen van onze nonkel.

Hoogachtend,

Gérard