De burger zal misschien meer geld moeten betalen voor een grafconcessie op de begraafplaats.  Door een maatregel en extra belasting van de Bijzonder Belastingsinspectie wordt er een nieuwe interpretatie gegeven aan de belasting op roerende inkomsten bij gemeenten of steden.  Dit houdt in dat er belastingen zullen moeten worden betaald op een concessie die men aangaat bij een stad of gemeente.  Uiteindelijk komt dit neer op een verhoging van de totale uitvaarfactuur, wanneer deze maatregel definitief wordt doorgevoerd.

Vandaag betaalt de consument geen BTW op een concessie die men aangaat bij een stad of gemeente.  Een concessie is het huren van een laatste rustplaats voor een bepaalde tijd.  Dit kan voor maximum 50 jaar in Vlaanderen.  Eeuwigdurende concessies bestaan niet meer.  Een concessie kan ook verlengd worden wanneer deze komt te vervallen.  Bij het niet aangaan van een concessie op een graf, heeft de gemeente of stad het recht om de stoffelijke resten te verwijderen na tien jaar, in Vlaanderen.

De vraag vandaag is, welk BTW tarief zal gevraagd worden op de concessie en met hoeveel procent de totale kost van een concessie omhoog gaat?  Dit kan een uitvaartfactuur aanzienlijk verhogen.  Een concessie op de begraafplaats kan verleend worden op een graf, grafkelder, columbarium of urnenkelder.  Elke gemeente of stad werkt met eigen tarieven.  De ene gemeente is goedkoper dan de andere, er zijn in Vlaanderen geen vaste tarieven opgemaakt met betrekking tot grafconcessies.

Wanneer deze maatregel definitief wordt toegepast is nog niet bekend.  De Vereniging van Steden en Gemeenten is niet te spreken over deze maatregel en wil overleg met de bevoegde minister Koen Geens.  Deze maatregel kost bepaalde steden of gemeenten miljoenen euro's.  Die uiteindelijk verhaald zullen worden op de consument, de burger.  Zij betalen in dit geval de extra belasting, mocht deze maatregel er definitief doorkomen.