Het is binnenkort Allerheiligen en dit is in de media het tijdstip bij uitstek om dieper in te gaan rond de onderwerpen begrafenissen en crematies. Wat wij opmerken is dat in het laatste jaar het concept budgetbegrafenissen door tal van ondernemers is uitgevoerd. Terwijl deze diensten vorig jaar maar door enkelen werden aangeboden, zien we hierin een sterke groei. Het is echter opvallend dat de kwaliteit en de prijs enorm verschilt tussen deze aangeboden diensten. Net zoals in andere sectoren is het daarom aangewezen zich voldoende te informeren over de aangeboden diensten.

Daarbij is het eerst en vooral belangrijk dat wij onze visie toelichten over het gehele concept budget begrafenissen.

Rouwcentrum Vandekerckhove vindt dat deze budgetbegrafenissen in de eerste plaats moeten beschouwd worden als een alternatieve wijze van begraven. Grosso modo kunnen er drie types van begravingen onderscheiden worden. Er is de goedkoopste, de OCMW begrafenis, dan de Budgetbegrafenis en als laatste de Klassieke uitvaart. Maar waarvan verschilt een budgetbegrafenis nu van de andere twee?

 

Eerst en vooral is er de OCMW begrafenis. Hier is er veelal een overeenkomst tussen de gemeente en één begrafenisondernemer om een begrafenis uit te voeren in opdracht van het OCMW. Niet iedereen kan gebruik maken van deze diensten, zo moet er, om in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden worden voldaan, deze voorwaarden zijn in grote lijn dezelfde, maar verschillen soms per gemeente

 • De nabestaande heeft evenals de overledene onvoldoende financiële middelen om de begrafenis te bekostigen
 • De overledene heeft onvoldoende middelen om deze te bekostigen
 • Er zijn geen nabestaanden
 • Niemand wenst/kan een begrafenis regelen

Daarnaast is er ook een duidelijke afspraak met de begrafenisondernemer wat een OCMW begrafenis inhoudt. Meestal is er vooraf bepaald wat er in dit pakket zit en kan hier niets aan gewijzigd worden. Het nemen van extra opties is dus niet altijd mogelijk. Indien de nabestaanden toch meer willen (bv. meer rouwbrieven), kan het gebeuren dat het OCMW hen doorverwijst naar een begrafenisondernemer en de kosten niet meer op zich wilt nemen. Wat er in dit pakket al dan niet inbegrepen is, verschilt sterk per gemeente. Het is daarom altijd aangewezen zich eerst te informeren bij het OCMW van de gemeente van de overledene vooraleer verdere stappen te ondernemen.

 

Als tweede is er de Klassieke uitvaart. Deze is volledig op maat en wordt aangeboden door een doorsnee begrafenisondernemer. De kosten van zo'n begrafenis variëren per ondernemer en zijn volledig afhankelijk van de gekozen begrafenis. De prijzen variëren van 2000 euro tot 5000 euro met uitschieters naar boven. Een klassieke uitvaart bestaat meestal uit een begraving of crematie, vergezeld van een ceremonie (kerkdienst of burgelijke). Het is vooral de keuze van de ceremonie die de prijs maakt. Zo kiezen mensen, vaak onder sociale druk, een duurdere kist omdat deze tijdens de dienst door iedereen gezien wordt. Daarbij laat men ook dikwijls meer gedachtenisprentjes drukken dan oorspronkelijk gepland. Dan zijn er nog ornamenten zoals bloemstukken. Als laatste mag ook niet vergeten worden dat de begrafenisondernemer extra personeel (waaronder dragers en begeleiders) moet inzetten om deze dienst uit te voeren. 

 

Tot slot is er de budgetbegrafenis, die qua prijs zich tussen de twee voorgaande bevindt. Bij een budgetbegrafenis wordt er een pakket aangeboden, waarbij geen kerkdienst is inbegrepen. Veelal kan dit wel als optie genomen worden tegen extra betaling. In tegenstelling tot een OCMW begrafenis zijn er geen voorwaarden waar moeten aan voldaan worden, en kan het pakket uitgebreid worden met tal van opties.

 

 

Wanneer kiezen voor een budgetbegrafenis?

De redenen waarom mensen bij ons voor een budgetbegrafenis kiezen zijn sterk verschillend:

 • Er zijn mensen die dit prijsbewust doen, die een klassieke uitvaart te duur vinden. Dan valt de keuze op een budgetbegrafenis of een OCMW begrafenis (indien aan de voorwaarden voldaan wordt en indien men akkoord is met het pakket dat het OCMW voorstelt)
 • Anderen kiezen heel bewust voor een budgetbegrafenis omdat zij geen kerkelijke- of burgelijke dienst wensen. Sommigen vinden deze diensten te onpersoonlijk, anderen vinden dan weer dat de uitvaart te persoonlijk is en dat ze dit zelf willen invullen. Dit kan bij onze budgetbegrafenissen gedurende het afscheidsmoment waarop teksten, gedichten, ... kunnen voorgelezen worden.
 • Een ander fenomeen is dat mensen de begrafenis van een ver familielid die zij uit het oog verloren waren op zich nemen. Een budgetbegrafenis is dan een oplossing omdat de gehele begrafenis niet door hen geregeld dient te worden doordat men kiest voor het bestaande pakket.

 

 

Waar op te letten?

Zoals eerder gesteld zijn er veel aanbieders van het concept budget begrafenissen. Hoewel de prijs tussen hen kan verschillen, gebeurt dit ook met de kwaliteit. Hieronder wil ik kort enkele zaken schetsen die doorslaggevend kunnen zijn bij uw keuze

 • Een heel belangrijk aspect is de ervaring. Een begrafenisondernemer weet hoe hij een dienst vlekkeloos moet laten verlopen en deze kennis heeft hij opgedaan over jaren ervaring. Rouwcentrum Vandekerckhove heeft ondertussen 28 jaar ervaring gespreid over 3 generaties.
 • Duidelijke beschrijving van de aangeboden diensten. Het is heel belangrijk dat u weet wat u kan verwachten wanneer u kiest voor een budgetbegrafenis. Telefoneer eerst met de ondernemer indien u zich verder wenst te informeren. Indien er geen telefoonnummer op de website zichtbaar is, is het aangeraden een andere dienst te zoeken. Het gaat ten slotte nog steeds om vertrouwen tussen de ondernemer en u.
 • Dit brengt ons tot het derde punt, namelijk het persoonlijk contact. Indien de budgetbegrafenis enkel via de website geregeld wordt, is waakzaamheid aangewezen. Wij regelen de administratie met het opgestelde formulier, maar nemen eveneens met u contact op in persoon om het verdere verloop te regelen.
 • Gebeurt de begrafenis met een ceremoniële lijkwagen of met een soort bestelwagen? Deze laatste getuigt volgens ons van weinig respect en geeft een goedkope indruk. Het gaat tijdens een begrafenis om een waardig afscheid en dit gaat deels verloren door het gebruik van een camionette. 
 • Een heel belangrijk punt zijn de opties. Sommige aanbieders bieden een goedkoop pakket aan, maar van zodra er opties gekozen worden, worden deze heel duur aangerekend. Het is daarbij aangeraden vergelijkend onderzoek te verrichten. http://www.budgetbegrafenissen.be biedt deze opties aan aan de tarieven die wij hanteren voor een begrafenis op maat. Ook bieden wij bij het kiezen van deze opties steeds een offerte aan zodat er geen verrassingen zijn na de begrafenis.
 • Ga na welke doodskist er wordt aangeboden. Zijn dit de goedkoopste modellen of niet? Wijzelf bieden niet de goedkoopste modellen aan, maar diegene uit de middenregio.
 • Tot slot wil ik nog meedelen, ga af op uw gevoel! Ziet de website er verzorgd uit? Hoe komt de ondernemer bij u over en durf vooral te veranderen indien u zich hier niet goed bij voelt.