In zeldzame gevallen trachten banken de bal door te spelen naar de begrafenisondernemer. Daarom het volgende artikel:

Ter verduidelijking:
1. Het attest van erfopvolging moet door een erfgenaam worden aangevraagd. Wij kunnen dat niet voor u doen. Praktische informatie over het aanvragen van een dergelijk attest vindt u op http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen/
2. Een attest van erfopvolging wordt gratis afgeleverd door het bevoegde registratiekantoor. Een akte van bekendheid daarentegen kost u minimaal 57,50 euro aan registratierechten en rechten op geschriften plus de aktekosten en erelonen van de notaris.
3. Het afleveren van het attest van erfopvolging door het registratiekantoor en de deblokkering van de rekeningen door de bank nemen minimaal ongeveer vier weken in beslag. Om de erfgenamen niet nodeloos in de problemen te brengen, houden wij daarmee rekening bij de facturatie en in onze betalingsvoorwaarden.

 

Opmerking: Sinds 31 augustus 2009 kan de langstlevende partner beschikken over gelden en worden de bankrekeningen niet meer volledig geblokkeerd. Rekeningen op naam van de overledene kunnen bij de bankinstelling betaald worden. U dient een akte van overlijden te kunnen voorleggen. Deze akte krijgt u doorgaans van uw begrafenisondernemer.

 

Een goede juridische benadering rond het topic kan u terugvinden op http://www.elfri.be/deblokkering-van-gelden-na-overlijden